close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 • Istnieją następujące umowy dwustronne pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Macedonii odnoszące się do kwestii gospodarczych:

  • Umowa o komunikacji lotniczej między PRL a Federacyjną Ludową Republiką
  Jugosławii;

  • Porozumienie między Rządem PRL a Rządem FLRJ o współpracy w dziedzinie
  wykorzystania energii jądrowej dla celów pokojowych;

  • Porozumienie między Rządem PRL a Rządem FLRJ o współpracy w dziedzinie
  ochrony zdrowia;

  • Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Rządem PRL
  a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii;

  • Umowa między PRL a FLRJ o obrocie prawnym w sprawach cywilnych
  i karnych;

  • Porozumienie między Rządem PRL a Rządem SFRJ o współpracy i wzajemnej
  pomocy w sprawach celnych;

  • Umowa między Rządem PRL a Rządem SFRJ o wieloletniej współpracy
  w dziedzinie transportu.

  Wyżej wymienione umowy zachowują moc obowiązującą na mocy porozumienia między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych. Porozumienie zostało podpisane w maju 2007 r. i weszło w życie w grudniu 2008 r.

  Po uzyskaniu niepodległości przez Republikę Macedonii w 1991 r. podpisano następujące umowy dwustronne odnoszące się do kwestii gospodarczych:

  • Umowa między Rządem RP a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;

  • Umowa między Rządem RP a Rządem Macedońskim w sprawie popierania
  i wzajemnej ochrony inwestycji;

  • Umowa między Rządem RP a Rządem Macedońskim o międzynarodowych
  przewozach drogowych;

  • Umowa między Rządem RP a Rządem Macedońskim o zabezpieczeniu
  społecznym.

  Tekst powyższych umów jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: