close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OBYWATELSTWO POLSKIE

 • Obywatelstwo polskie nabywa się:
   

  - z mocy prawa;
  - przez nadanie obywatelstwa polskiego;
  - przez uznanie za obywatela polskiego;
  - przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

   

  Obywatele nieposiadający dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie albo których dane osobowe i obywatelstwo nie mogą zostać ustalone, mogą uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

   

  Obywatel polski traci obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

   

   

  Więcej informacji o sposobach nabycia obywatelstwa polskiego oraz procedurze zrzeczenia się obywatelstwa polskiego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   

   

  NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: