close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 5 lipca 2019

  – Polska wspiera przyszłą akcesję państw regionu Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Bez ich obecności w Unii nie można uznać, że ten projekt jest zakończony – powiedział minister Czaputowicz podsumowując spotkanie szefów dyplomacji w ramach Szczytu.

  Minister Czaputowicz przewodniczył dzisiaj obradom ministrów spraw zagranicznych państw Procesu Berlińskiego. Głównymi tematami spotkania były: europejska perspektywa partnerów z Bałkanów Zachodnich i rola Procesu Berlińskiego we wspieraniu ich europejskich aspiracji.

   

  Minister Czaputowicz podkreślił ambitną agendę Procesu Berlińskiego, na którą składają się m.in. zaawansowane projekty gospodarcze i infrastrukturalne, cyfryzacja, wszechstronnie rozumiane bezpieczeństwo, pojednanie a także współpraca młodzieży. – Staraliśmy się i nadal staramy wspierać inicjatywy w tych obszarach w ramach naszego przewodnictwa i trwającego właśnie Szczytu – powiedział szef polskiego MSZ.

   

  – Włączenie się Polski w Proces Berliński było bardzo dobrą decyzją dla nas, i - mam nadzieję – wartością dodaną także w realizacji europejskich aspiracji naszych przyjaciół z Bałkanów Zachodnich – dodał.

   

  Minister Czaputowicz ocenił, że rozpoczęcie nowej kadencji Parlamentu Europejskiego, a wkrótce także powołanie nowej Komisji to ważny kontekst tej dyskusji. - Dla polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim kluczowe jest, by Bałkany Zachodnie nadal znajdowały się wysoko na agendzie Komisji Europejskiej – dodał.

   

  Tematem wspólnej sesji ministrów spraw zagranicznych oraz przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego była współpraca regionalna i rola jaką w jej umocnieniu mogą te organizacje odegrać. Minister Czaputowicz zaznaczył, że wzmocnienie społeczeństwa europejskiego jest jednym z priorytetów polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim. – Znalazło to odzwierciedlenie w programie całego szczytu. Poprzez Forum Think Tanków, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego i poprzez udział reprezentacji NGO w sesji plenarnej spotkania ministrów spraw zagranicznych – dodał szef polskiej dyplomacji. 

   

  Minister Czaputowicz wraz z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz, sekretarzem generalnym OECD José Ángelem Gurrią, komisarzem UE ds. polityki sąsiedztwa Johannes Hahnem oraz sekretarz generalną Rady Współpracy Regionalnej Majlindą Bregu wzięli także udział w debacie “Navigating the Future: How to Prepare for the Revolution in Trade, Services and Industry”. Debata była częścią Forum Społeczeństwa Obywatelskiego i Forum Biznesu.

   

  Oboje ministrowie otworzyli również konferencję OECD, podczas której nastąpiła prezentacja specjalnego wydawnictwa, przygotowanego przez organizację przy finansowym wsparciu Polski. Wydawnictwo poświęcono sytuacji gospodarczej regionu Bałkanów Zachodnich.

   

  W drugim dniu szczytu wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk podpisał również porozumienie Polski z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o finansowym wsparciu dla projektów infrastrukturalnych realizowanych w regionie Bałkanów Zachodnich w ramach Western Balkans Investment Framework.

   

  Wczoraj, podczas otwierającego poznański szczyt Forum Think Tanków, eksperci i zaproszeni goście z regionu dyskutowali o m.in. europejskich aspiracjach regionu Bałkanów Zachodnich, wyzwaniach stojących przed europejską polityką rozszerzenia a także o przyszłości Procesu Berlińskiego.

   

  W piątek odbędzie się natomiast Szczyt Liderów, na którym szefowie rządów partnerów Procesu Berlińskiego rozmawiać będą o najważniejszych sprawach dla regionu Bałkanów Zachodnich. Sesję plenarną otworzy ‎prezydent Andrzej Duda, a gospodarzem spotkania będzie premier Mateusz Morawiecki.

   

  Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu jest głównym wydarzeniem polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim w 2019 r., inicjatywy zapoczątkowanej przez Niemcy i łączącej partnerów z Bałkanów Zachodnich oraz część państw Unii Europejskiej. Priorytety polskiego przewodnictwa to: gospodarka, wzajemne powiązania, społeczeństwo obywatelskie i bezpieczeństwo.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  fot. Tymon Markowski / MSZ

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: