close

 • Faithful to my Homeland, the Republic of Poland

   

 • НАСТАВА НА ПОЛСКИ ЈАЗИК ВО МАКЕДОНИЈА

 •  

   

   

   

   

  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

   

  Адреса: Бул. „Крсте Мисирков“ бб

  1000 Скопје

  Тел. централа: +389 02/3240 400

  Тел. деканат: +389 02/3240 401

  Факс: +389 02/3223 811

  http://www.ukim.edu.mk (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“)

  http://www.flf.ukim.edu.mk (Филолошки факултет ‘Блаже Конески’)

  http://www.polonistika.com.mk

  http://www.facebook.com/polonistikamk

  e-mail: info@polonistika.com.mk

   

   

  Полонистиката која функционира во рамките на Катедрата на славистика при  Филолошкиот факултет ‘Блаже Конески’ на студентите им ги нуди следните можности за полонистички студии:

   

  • 4-годишни полонистички студии во рамките на 2 специјализации: преведувачка и културолошка. Упис се врши врз основа на резултатите од матурските испити. Дипломците имаат можност да ја продолжат науката во рамките на II и III циклус студии;
  • 3-годишна преведувачка насока наменета за студенти од останатите катедри на Филолошкиот факултет, која опфаќа настава од областа на  современиот полски јазик, полската цивилизација, теоријата и практиката на преведувањето;
  • 2-годишна културолошка насока за студенти од другите катедри на Универзитет ‘Св. Кирил и Методиј’ која опфаќа настава од областа на современиот полски јазик, литература и цивилизација;
  • современ полски јазик и цивилизација како изборни предмети.

   

   

  „Саботно Училиште за Полски Јазик“ кое работи во рамките на Друштвото на македонско - полско пријателство и соработка „Висла"

   

   

  Работно време: секоја сабота од 10:30 до 13 часот

   

  Возраст на учениците: од 6 до 20 години

   

  Адреса: Градски Трговски Центар

  Кеј 13-ти Ноември, 1000 Скопје.

   

   

  Print Print Share: