close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

 • 20 kwietnia 2011

  PAŃSTWOWE OŚRODKI AKADEMICKIE NAUCZAJĄCE CUDZOZIEMCÓW JĘZYKA POLSKIEGO

   

   

   

  Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców działają przy wielu przy ośrodkach akademickich w Polsce: 

   

   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowuje koszty dydaktyczne wakacyjnych kursów języka i kultury polskiej, organizowanych dla cudzoziemców przez niektóre szkoły wyższe, oraz oferuje pomoc zagranicznym studentom lektoratów języka polskiego w doskonaleniu znajomości języka polskiego poprzez fundowanie stypendiów na kursy wakacyjne.

   

  Wakacyjne kursy języka i kultury polskiej odbywają się od lipca do września. Kurs obejmuje nie tylko naukę języka, lecz jest także okazją do spotkania z polską kulturą i historią. Organizatorzy szkół letnich proponują wycieczki  krajoznawcze, projekcje polskich filmów i spotkania z ciekawymi twórcami kultury.

   

   

   

  LETNIE SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO W POLSCE

   

   

   

   

  SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE

  e-mail: sjkp@ap.edu.pl
  http://new.ap.edu.pl

   

  SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
   

  e-mail: szkola@homer.fils.us.edu.pl
  http://www.sjikp.us.edu.pl/

   

  SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

  e-mail: plschool@uj.edu.pl
  http://www.uj.edu.pl/SL/

   

  CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

  e-mail: polonia@klio.umcs.lublin.pl
  http://www.cjkp.umcs.lublin.pl/

   

  SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

  e-mail: polski@kul.pl
  http://www.kul.lublin.pl/school/

   

  STUDIUM JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW UNIWERSYTET ŁÓDZKI

  e-mail: sjpdc@uni.lodz.pl
  http://www.sjpdc.uni.lodz.pl/

   

  STUDIUM JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

  e-mail: schoolpl@amu.edu.pl
  http://www.staff.amu.edu.pl/~schoolpl/ 

   

  CENTRUM KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO DLA POLAKÓW Z ZAGRANICY „POLONUS"  UNIWERSYTET RZESZOWSKI

  e-mail: polonus@univ.rzeszow.pl
  http://www.univ.rzeszow.pl/

   

  LETNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ POLONICUM  AKADEMIA PODLASKA W SIEDLCACH

  e-mail: polonistykasiedlce@op.pl
  http://www.ifp.ap.siedlce.pl/

   

  STUDIUM KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

  e-mail: skjpo@umk.pl
  http://www.fil.umk.pl/skijpdo/

   

  CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ DLA CUDZOZIEMCÓW „POLONICUM" INSTYTUT JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA CUDZOZIEMCÓW UNIWERSYTET WARSZAWSKI

  e-mail: polonicum@mail.uw.edu.pl
  http://www.polonicum.uw.edu.pl/

   

  SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA CUDZOZIEMCÓW WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

  e-mail: polish.wnh@uksw.edu.pl
  http://www.polish.wnh.uksw.edu.pl/

   

  SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

  e-mail: SJPiK@uni.wroc.pl
  http://www.sjpik.uni.wroc.pl/

   

  STUDIUM JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

  e-mail: studium@snjo.pwr.wroc.pl
  http://www.snjo.pwr.wroc.pl/

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: