close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH DO MACEDONII

 • Ważne informacje dla podróżujących


  7.08.2017


  Uprzejmie informujemy, że Republika Macedonii ogłosiła 30-dniowy stan wyjątkowy w południowo-zachodniej części kraju w dwóch gminach: Makedonski Brod i Czaszka. Wszystkie dostępne środki bezpieczeństwa mają być skierowane do regionu objętego pożarami; zagrożone są rejony uczęszczane przez turystów; zginęła jedna osoba. W regionie górskim, gdzie ogień zagraża gospodarstwom domowym, do gaszenia pożarów wysłano helikoptery. W akcji pomagają Bułgaria i Turcja.
  Osoby przebywające na zagrożonych obszarach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.  Z uwagi na wysokie temperatury i niebezpieczeństwo wystąpienia pożarów, Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej wprowadziło zakaz wstępu do lasów, który potrwa do 15 sierpnia 2017 r. Za naruszenie przepisu o zakazie poruszania się po lasach bez odpowiednich zezwoleń grozi kara w wysokości 1500-2000 euro.
  6.07.2017


  W związku z odczuwalnymi od połowy czerwca br. wstrząsami, głównie w okolicach Jeziora Ochrydzkiego, ale i w pozostałych regionach kraju, uprzejmie informujemy, że Macedonia jest terenem aktywnym sejsmicznie. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas Państwa podróży i wypoczynku.


  W przypadku wystąpienia trzęsienia ziemi należy:

  • Zachować spokój i nie panikować. Większość trzęsień ziemi trwa nie dłużej, niż 60 sekund.
  • Nie wolno wybiegać z budynków, jeżeli nie ma absolutnej pewności, że nie istnieje niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych przez spadające elementy budynków.
  • Należy odłączyć dopływ prądu i gazu, co znacznie zredukuje ryzyko wybuchu pożaru. Następnie otworzyć drzwi na drodze ewakuacyjnej. W przypadku silnych wstrząsów często zdarza się, że drzwi ulegają wypaczeniu i nie dają się otworzyć.
  • Osoby znajdujące się na dworze powinny próbować chronić się przed spadającymi przedmiotami. Osoby wewnątrz budynków powinny pozostać na miejscu w progu otwartych drzwi, pod biurkiem lub innym trwałym meblem. Osoby przebywające na górnych kondygnacjach nie powinny korzystać z wind, lecz ze schodów.
  • Na ulicy należy trzymać się z dala od obiektów, które mogą się przewrócić (słupów, latarń, itd.). Przed spadającymi obiektami najlepiej schronić się w otwartych drzwiach stojących blisko, solidnych budynków. Uważać trzeba również na spadające przewody i kable.
  • W teatrach, dużych sklepach itp. nie wolno poddawać się panice, tylko postępować zgodnie z instrukcjami ogłaszanymi przez personel zarządzający tymi instytucjami.
  • Osoby prowadzące samochody powinny zjechać na pobocze i wyłączyć silnik. Następnie włączyć radio i słuchać komunikatów dotyczących zagrożenia. Należy stosować się do zaleceń policji, prowadzić pojazd bardzo ostrożnie, nie zatrzymywać się na mostach lub pod wiaduktami.

  Aktualne informacje o wstrząsach sejsmicznych można znaleźć na stronie: http://www.iziis.edu.mk/

     10.04.2017
   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

     3.02.2017

  Na głównych drogach oraz na przejściach granicznych w północnej Grecji w pobliżu miejscowości Evzoni trwa strajk rolników, którzy blokują ruch ciężarowy. 

   

   

  08.08.2016

   

  Z powodu obfitych opadów deszczu 6 i 7 sierpnia br. w stolicy kraju Skopje i w miejscowości Tetovo ogłoszono stan kryzysowy; władze lokalne starają się oczyścić drogi, które były zablokowane wskutek nawałnic. Chwilowo ruch osobowy jest wstrzymany na obwodnicy miasta Skopje; zły stan dróg utrzymuje się w wielu punktach na obszarze całego miasta. Na autostradzie Gostiwar - Tetowo – Skopje ruch osobowy został przekierowywany przez centrum miasta Tetowo, natomiast na pozostałych drogach państwowych ruch osobowy odbywa się bez zakazów. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożność jazdy. Obecnie sytuacja bezpieczeństwa jest względnie stabilna i nie występują bezpośrednie zagrożenia dla polskich obywateli.

   


   

   

   

  01.07.2016

   

  LETNI ZAKAZ RUCHU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NA TERITORIUM REPUBLIKI MACEDONII

   

  Od dnia 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. na terytorium Republiki Macedonii zostaje wprowadzony powszechny zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych powyżej 15 t na wszystkich drogach narodowych w czasie weekendu oraz w dniach o bardzo wysokich temperatur w następujących godzinach:

   

  Piątek: 17.00-22.00

  Sobota: 09:00-18:00

  Niedziela: 09:00-22:00

   

  W dniach o bardzo wysokich temperatur ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia RM, zakaz ruchu obowiązuje od poniedziałku do czwartku od 11:00 do 17:00 godziny.

   

  Ograniczenia nie dotyczą pojazdów przewożących zwierzęta, kwiaty, pomocy humanitarnej, zboża oraz towarów łatwo psujących się, ropy naftowej i produktów naftowych, transport towarów niebezpiecznych oraz pojazdów dokonujących transport na zlecenie firmy realizujących projekty na drogach krajowych RM.

   


   

  14.04.2016

   

  Ambasada RP w Skopje uprzejmie informuję, że ze względu na protesty w Skopje związane z kryzysem politycznym, sytuacja bezpieczeństwa w stolicy Macedonii uległa pogorszeniu. Obywatelom polskim przebywającym w tym kraju zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych i bezwzględne stosowanie się do zaleceń władz miejscowych odnośnie bezpieczeństwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca również wszystkim osobom planującym podróż bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa, stosowanie się do zaleceń sił porządkowych oraz dokonanie zgłoszenia podróży w systemie Odyseusz.

   

  Przejścia graniczne przeznaczone do ruchu osobowego na terenie całej Macedonii funkcjonują normalnie oraz główne drogi są przejezdne.

   

  W razie ewentualnego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa, ostrzeżenie dla podróżujących będą podawane na naszej stronie internetowej.

   


   

  21.08.2015

   

  W związku z zwiększonym napływem imigrantów i uchodźców na granicy z Grecją (przejście Bogorodica) oraz ich obecność na przejściu granicznym z Serbią (Tabanovci), na ww. przejściach ruch może być utrudniony. Obecnie graniczne przejścia drogowe funkcjonują normalnie, odradzamy natomiast podróż koleją ww. punktach.

   

  Prosimy o zachowanie ostrożności.

   

  Dodatkowo apelujemy o stosowanie się do poleceń służb porządkowych oraz śledzenie najnowszych komunikatów o stanie bezpieczeństwa. Sugerujemy również rejestrację w systemie rejestracji podróży Odyseusz.

   

   

   


   

    W dniach 9-10 maja 2015 r. macedońska Policja przeprowadziła akcje antyterrorystyczną w Kumanovie, miasto 40 km na północny-wschód od Skopje). Są ofiary śmiertelne. Nadal jest wzmożona obecność policji w samym mieście.  Na chwilę obecną radzimy unikać okolicy ww. miasta.

   

  10 maja droga z/do Skopje-Kumanova oraz do przejścia granicznego z Serbią (przejście graniczne Tabanovce) jest przejezdna, przejście graniczne jest otwarte (wg stanu na godz. 17.30 – występują duże kolejki zarówno po stronie serbskiej, jak i macedońskiej).

   

  W związku z ostatnimi wydarzeniami radzimy unikać dużych zgrupowań w stolicy RM, Skopje oraz większych miastach,  również z uwagi na trwające protesty antyrządowe. Na 17 maja 2015 r. w Skopje jest zaplanowany centralny protest antyrządowy oraz kontra protest zwolenników strony rządzącej – w tym dniu przemieszczanie się w Skopje może być utrudnione, radzimy unikanie dużych skupisk osób.     

   

    


   

   

  • Obywatele polscy mogą przekraczać granice Macedonii na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Szczegółowe informacje dotyczące podróżowania znajdują się na stronie internetowej http://poradnik.poland.gov.pl/
  • Kierowcy samochodów osobowych zajmujących się przewozem osób o liczbie miejsc powyżej 9, oraz kierowcy samochodów ciężarowych, wjeżdżając do Macedonii muszą posiadać pozwolenie na wykonywanie przewozów na terenie tego kraju, które można uzyskać w Biurze Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://gitd.gov.pl/botm/index.php
  • Kierowcy wjeżdżający do Macedonii muszą pamiętać o konieczności posiadania ubezpieczenia OC samochodu, ważnego na terenie tego kraju, tzw. zielonej karty.
  • Konsul w Skopje nie może udzielać obywatelom polskim pomocy w sprawach zaistniałych poza granicami Macedonii. Nie może również:

   

  • kwestionować decyzji służb granicznych i policji.
  • negocjować w imieniu kierowcy/przewoźnika wysokości opłat i mandatów.
  • zapłacić mandatów i opłat lub udzielać pożyczek na ich opłacenie.
  • pośredniczyć w rozmowach pomiędzy służbami granicznymi/policją a kierowcą/pracownikiem firmy przewozowej.
  • wskazywać lub polecać podmiotów komercyjnych, w tym serwisów obsługi samochodów/pomocy drogowej.
  • W razie awarii pojazdu lub kolizji drogowej, kierowca/właściciel firmy/dyspozytor powinien skontaktować się przede wszystkim z ubezpieczycielem pojazdu, który wskaże sposób postępowania zależny od polisy (np. firmę z która współpracuje/z której usług można korzystać).
  • W przypadku utraty dokumentów (kradzieży), należy zgłosić ten fakt miejscowej policji i uzyskać odpowiednie zaświadczenie, mogące okazać się niezbędne do załatwienia kolejnych formalności związanych z brakiem dokumentów.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: