close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 15 listopada 2017

  „Globalne wyzwania polskiej polityki zagranicznej w kontekście członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ”.

  XV Forum Polityki Zagranicznej odbywa się w dwa lata po ukonstytuowaniu się obecnego rządu. To wystarczający czas, by pokusić się o krótkie podsumowanie tego, co udało się nam dokonać. Zapowiadaliśmy, że uczynimy nasz kraj bardziej bezpiecznym, że zaczniemy aktywnie zabiegać o polskie interesy w Unii Europejskiej, że mocną stroną polskiej polityki zagranicznej będzie jej silne osadzenie we współpracy regionalnej oraz że zacznie ona odzwierciedlać oczekiwania i ambicje obywateli Rzeczypospolitej. Obietnic dotrzymaliśmy - mówiła na Forum Premier Beata Szydło. - Pozycja międzynarodowa Polski jest dzisiaj dużo mocniejsza niż przed dwoma laty. Stało się to za sprawą wysiłku całego rządu, Pana Prezydenta oraz polskiej dyplomacji.

  W dziedzinie bezpieczeństwa przełomem był ubiegłoroczny szczyt NATO, podczas którego ustanowiona została znacząca obecność wojskowa Sojuszu na terytorium Polski. Spełniło się marzenie pokoleń Polaków: Po raz pierwszy w dziejach najnowszych nasze bezpieczeństwo opiera się nie tylko na traktatowych gwarancjach, lecz na realnej sile naszych sił zbrojnych, oraz także naszych sojuszników i na partnerskiej współpracy z nimi. Nie byłoby to możliwe bez pozytywnego zwrotu w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Jego przejawem były wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie oraz dyslokacja w naszym kraju dodatkowych wojsk amerykańskich. Decyzje z Newport i z Warszawy na trwałe zmieniły sytuację geopolityczną Europy Środkowej i Wschodniej. Będziemy dążyć do utrzymania tej pozytywnej dynamiki.

   

  Obejmując dwa lata temu stery Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polskiej dyplomacji zdawałem sobie sprawę, że nowemu rządowi, który zapowiadał głęboką reorientację polityki zagranicznej, przyjdzie się zmierzyć z szeregiem wyzwań - mówił podczas wystąpienia Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski. - Pierwszy problem, z którym musieliśmy się zmierzyć, polegał na przełamaniu stereotypów panujących w poprzednich latach w myśleniu o polityce zagranicznej. Nacisk, kładziony przez obecny rząd na trafne zdefiniowanie interesu narodowego nigdy nie oznaczał jednak, że chcemy prowadzić politykę zagraniczną w oderwaniu od partnerów międzynarodowych. Wręcz przeciwnie, zawsze dążyliśmy i dążymy do tego, by Polska była liczącym się uczestnikiem polityki europejskiej i światowej. Dostrzegalnym przejawem tej postawy stała się seria ważnych wydarzeń, których gospodarzem był lub w najbliższym czasie będzie nasz kraj. Wystarczy wspomnieć kilka z nich: Światowe Dni Młodzieży połączone z wizytą Ojca Świętego Franciszka w Krakowie, szczyt NATO w Warszawie w ubiegłym roku, Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. W przyszłym roku również będziemy organizować zarówno w Polsce jak i na świecie liczne wydarzenia związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości, w tym również mamy zamiar przeprowadzić ważny  Szczyt Klimatyczny ONZ COP24 w Katowicach. planowany na 2018 rok, celem którego będzie przyjęcie pakietu implementacyjnego dla porozumienia paryskiego.

  Przerwaliśmy również trwający od wielu lat stan niemocy państwa i stworzyliśmy trwałe warunki prawne do funkcjonowania w Polsce organizacji i agencji międzynarodowych takich jak ODHIR czy FRONTEX. Poprawia to nasze szanse na goszczenie kolejnych instytucji w przyszłości.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: